Обичай себе си!

Обичай себе си!

Не мисля, че е необходим допълнителен коментар към това видео, просто го пуснете. Надявам се, че ще ви накарам да се замислите и да промените нагласите си към самите себе си! Не случайно ви казвам едно и също нещо на…