Не мисля, че е необходим допълнителен коментар към това видео, просто го пуснете. Надявам се, че ще ви накарам да се замислите и да промените нагласите си към самите себе си!
Не случайно ви казвам едно и също нещо на края на всяко видео – Не забравяйте, че сте по-красиви отколкото мислите, по-талантливи, отколкото предполагате и по-обичани отколкото можете да си представите!

Коментари